מאמרים חדשים

זהירות..."קובננט" לפניך

26.12.2018

 

זהירות "קובננט" לפניך

בעל חברה או מנהל כספים שים לב ...זהירות מחתימה על מסמך "קובננט"

מכירים את האמרה שאת הקפה היקר ביותר בחייך אתה שותה בהנהלת הבנק?

פעמים רבות מידי ינסה הבנק לנצל את חוסר הידע הכולל שלך בניו אנסים הבנקאים.
למשל יסכים להעניק לך אשראי לחברה אבל ידרוש שהחברה תחתום על מסמך "קובננט"
רבותי ,בשום פנים ואופן התשובה היא -נקוט מירבית אם מכופפים אותך לחתום על מסמך כזה
שבעתיד יכול בקלות להביא את הבנק לתביעה מול החברה על הפרת הקובננט.

אז מה זה "קובננט" ולמה הוא מסכן את החברה שלך?

חתימה על הסכם קובננט בין הבנק לחברתכם,מגבילה אתכם מאוד למשל:
1 דרישה לכמות הון עצמי שחייבת להיות בחברה, או למשל שכמות ההון העצמי לא תפחת מנפח המאזן ובנוסף גם דרישות תמוהות כגון: שכמות החוב הלקוחות שהחברה לוקחת על עצמה,
לא יפחת מאחוז מנפח המאזן
2 ורק התחלנו..דרישה להזרמת הון עצמי מהבעלים אם משהו ישתנה ביחסים.
מניע מבעלי המניות למשוך דיבידנדים
3 שעור ה ebidita  דהיינו רווחים לפני פחת והפחתות מיסוי ריבית...לא תגרום להפחתת ההון העצמי מאחוז מסוים..כל אלה עשויים לסבך אותך עד צוואר
בעתיד.

בד"כ הבנק חותר אל
1 התחייבות להזרמת הון בעלים
2 הגבלת חלוקת דיבידנד
3 הימנעות ממיזוגים

זכור בעל חברה יקר:
חתמת על קובננט...אין דרך חזרה  וזה מאוד יקל על הבנק להביא את החברה שלך לתביעה.
מהיום אתה שותף תחת איום,בניהול חברתך.
הצעתי: על תחתום על קובננט
ואם אתה נאלץ לחתום,תבין מתוך המאמר את ההשלכות ואתה חייב להיעזר במומחה כלכלי
כמוני,בכל הנושא של :מהות הקובננט,תוספת האשראי שהחברה דורשת עקב התחייבות כזו.
כמות הביטחונות המופחתת שהחברה מוכנה להעמיד כנגד האשראי.
שווי ראלי של "השעבוד השוטף הכללי" שהחברה מסכימה להעמיד אל מול הבנק
ולסיום זכור   כל הסיכומים המפורטים יהיו בכתב בלבד,שום דבר לא בעל פה.
"מכתב כוונות מפורט שהבנק יפרט בו את כל תנאי ההתקשרות בפרוטרוט"
אל תעז לקיים מו"מ מול בנק שדורש ממך "קובננט" לבדך זה הסכם מאוד מסוכן
שאם ניתן להמנע מלחתום עליו אל תחתום..זכור "זהירות קובננט לפניך

להורדת המדריך המפורט חיי הזוגיות העסק אל מול הבנק לחץ על הקישור
. https://www.for-business.co.il/freeguide

בברכה
אילן גדריך-כלכלן MBA 
052-2443515
ilangadrich@gmail.com
www.for-business.co.il
מומחה בייצוג עסקים בנונים וגדולים מול הנהלות הבנקים
 

Share on Facebook
Share on Twitter
Please reload

חיי הזוגיות של העסק שלכם מול הבנקים

14/08/2017

1/2
Please reload

מאמרים אחרונים
Please reload

© 2018 אילן גדריך, יעוץ כלכלי - בנקאי לחברות בינוניות וגדולות

© 2019 Ilan Gadrich

© 2019  כל הזכויות שמורות לאילן גדריך, יעוץ כלכלי בנקאי