top of page
גיוס מקרנות.jpg

גיוס הון מקרנות המיועדות לסיוע לעסקים בינוניים

​בשנים האחרונות גייסתי עשרות מיליוני שקלים עבור חברות ממגוון מגזרים.

מימון לפרוייקטים ארוכי טווח להי טק. מימון החלפת ציוד לחברות מהמגזר היצרני. הון חוזר ליבואנים ועוד.

חשוב לדעת לפני שניגשים לגייס מקרנות

חשוב לדעת שלא כל מי שמציע לגייס כסף מקרנות הוא יועץ כלכלי בנקאי שמבין בנושא.

לצערי נתקלתי ביותר מדי מקרים שבהם תכנית עסקית חובבנית הביאה לסירוב בסיבוב הראשון ומנעה מהחברה לקבל מימון בהמשך.

חשוב לדעת שלתכנית העסקית המוגשת לקרן ו/או לבנק יש השפעה מכרעת על היכולת של החברה לקבל מימון ולכן חשוב שמי שעורך עבורך את התכנית ידע איך הקרן מקבלת החלטות וידע לתת לקרן או לבנק את הנימוקים הנכונים שיאפשרו להם לאשר לך המימון הנדרש.

בכל מקרה שיש לך ספק אתה מוזמן להתייעץ איתי ועדיף לפני הגשת הבקשה לקרן או לבנק.

תהליך גיוס הון 

  • ניתוח המדדים הפינאנסים לצורך מיפוי האפשרויות העומדות בפני החברה

  • ניתוח צרכי ההון של החברה במטרה להגיע למבנה הון אופטימאלי ומינימום בטחונות

  • יעוץ בבחירת הקרן על פי מאפייני החברה ותוך כדי הבנת היתרונות והחסרונות של כל אחד מהקרנות וכדי ליצור תמהיל מימון אופטימאלי

  • עריכת תכנית עסקית על פי דרישת הקרנות אליהן אנחנו מחליטים לגשת

  • יצוג אישי של העסק מול כלכלני הקרן ומול הבנק וליווי מלא במו"מ מול הבנקים

 

איך בוחרים קרן?

קיימות מספר קרנות המעמידות הלוואות הן לעסקים בינוניים

והן לעסקים קטנים

קרנות אלה הן במימון בנקאי דורשות הליך של הכנת תוכנית עסקית לקרן

החברה מעמידה 25 אחוזים מסכום ההלוואה המאושר והשאר כמפורט מטה

קרן הלוואות בערבות מדינה לעסקים בינוניים:

ניתן לקבל מהקרן הלוואה שמגיע עד 8 אחוז מהמחזור העסקי לעסקים בהיקף 6.25 מ ₪-100 מיליון ₪.

הקרן דורשת בטחונות בגובה 25 אחוז מההלוואה

60 תשלומים

בטחונות בגובה 25 אחוז מההלוואה שאר הביטחונות מועמדים כערבות מדינה לטובת אותה הלוואה.

המימון דרך הלוואה באחד מהבנקים השותף לקרן.

מסלולי הקרן: מסלול הון חוזר(לטיפול בפער השלילי בתזרים המזומנים)

מסלול השקעות: לטיפול בבקשות החברה להשקיע בציוד

קרן פועלים לעסקים:

ניתן לקבל מהקרן הלוואות בסכום שמגיע עד 10 אחוז מהמחזור מקס הלוואה 3 מיליון ₪

בטחונות 25 אחוז מסכום ההלוואה

72 חודשי החזר

בטחונות 75 אחוז מסכום ההלוואה(מחברת כלל)

25 אחוז מסכום ההלוואה ביטחונות של החברה או בעליה

מסלולי הקרן: מסלול הון חוזר(לטיפול בפער השלילי בתזרים המזומנים)

מסלול השקעות: לטיפול בבקשות החברה להשקיע בציוד

בשתי הקרנות מלבד עריכת תכנית עסקית מקצועית,העסק מיוצג ע"י אל מול הקרן והבנק על ידי,יש לי ניסיון רב מאוד בהגשה וייצוג לקוחות מול הנהלת הקרנות והבנקים. 

תכנית עסקית לקרנות מימון לעסק קטן:

עסק קטן מהמחזורים שצויינו מעלה,או עסק בהקמה

זכאי להגיש תכנית עסקית לשתי הקרנות הלוואה עד גובה של 500 א ₪(דרך תכנית עסקית)

לצורך מימון השקעות ואו הון חוזר.

תקופות ההחזר:

קרן הלוואות בערבות מדינה מלווה עד 500 א ₪
ביטחונות של 25 אחוז מסכום ההלוואה

לתקופה של 60 חודשים

 

קרן פועלים לעסקים:

הלוואה עד גובה של 500 א ₪ למרות  השקעה בעסק והון חוזר

ביטחונות: 25 אחוזים מסכום ההלוואה המאושרת

הלוואה לתקופה של 72 חודשים

 

בכל מקרה עסקים שעובדים איתי מקבלי ממני אני מחוייב לערוך תכנית עסקית על פי דרישת הקרנות

ואני אישית מייצג את העסק מול כלכלני הקרן ומול הבנק.

גיוס הון מקרנות שאינן בנקאיות:

 

קרנות לא בנקאיות המיועדות לעסקים גדולים:

הגשה לקרנות לא בנקאיות כגון "פנינסולה"

המיועדות לעסקים גדולים בעלי מחזור בין 100 מיליון ₪ ל 400 מיליון ₪ לשנה

נידונות בועדת אשראי פנימית של פנינסולה

 

קרנות לא בנקאיות לעסקים בינוניים:

קרנות לא בנקאיות לעסקים בהיקף מחזור שנתי של 10 מ ₪ ועד 130 מ ₪ לשנה

שוב קרנות שאינן ממונות ע"י בנקים

לדוגמה הקרן של חברת פנינסולה

ההחלטה למתן האשראי הינה של חברת פנינסולה

 מה כולל היצוג מול הקרנות והבנקים

ייצוג מול הבנקים

בתהליך הגשת הבקשה אילן גדריך מייצג אתכם מול הבנקים מהתחלה ועד לסוף התהליך.

הוא מוודא שאתם לא עומדים לבדכם ברגעים החשובים, ברגעים שבהם הניואנסים יכולים להשפיע על ההחלטה לכאן ולכאן. 

יצוג מול הקרנות

לאחר הגשת הבקשה, יש צורך לעבוד מול הקרנות כדי לקדם את הבקשה, כדי לתת תשובות לשאלות ולספק חומרים נוספים במידה ונדרשים.

אני מייצג אתכם מול הקרנות בתהליך הגיוס

הכנת תכנית עסקית לגיוס מהקרנות

כדי לגייס אשראי מן הקרנות ומן הבנקים יש צורך להכין תכנית עסקית שכוללת את המידע שחשוב לבנקים לקבל, תכנית עסקית שמציגה את העסק שלכם באופן שיאפשר לבנק ולקרנות לאשר את הבקשה שלכם.

 

לצערי נתקלתי בלא מעט מקרים שבהם התכנית העסקית לא אושרה על ידי הקרנות וזה פגע בניסיונות הגיוס החוזרים.

לכן חשוב לכם לוודע שמי שמגיש עבורכם את התכנית מכיר את המערכת ואת אופן קבלת ההחלטות.

באנר למדריך 2.jpg
bottom of page