top of page

פוסט מס 2-כיצד תנהלו מו"מ חכם אל מול הנהלת הבנק דרך תכנית עסקית כלכלית בנקאית מבנה ההון

כבר ציינו מס פעמים שמו"מ אל מול הנהלות הבנקים מנהלים רק דרך תכנית עסקית כלכלית-בנקאית.

בפרק הקודם הדגשנו שיש להגיע מתוכננים לפי מרכזי רווח,לכל אחד מהם נלווה תכנון המכירות והמרווח הגולמי שלו נפרט את הספקים השונים ואת ימי אשראי הספקים שנקבל וכמובן את רמות המלאי הבסיסי.

אם קראתם את הפוסט הקודם - הבנתם שעל פי הנתונים שספקתם לגבי התחזיות העסקיות,יכול מנהל הבנק העסקי להבין מהו הפער בתזרים המזומנים מפעילות שוטפת שיווצר דהיינו צרכי ההון החוזר שלכם

ובעיקר מהי רמת הסיכון שאתם כחברה משיטים על עצמכם כאתם מבקשים מהבנק לממן את פערי ההון החוזר.

ולכן כשאתם באים לבקש מהבנק אשראי ז"ק את חייבים לספק לו אינפורמציה מחושבת במדוייק - שמסבירה מה צרכי האשראי של החברה על פי מרכזי רווח.

פה נכנס המושג הון חוזר.

הון חוזר הוא ההפרש שנוצר בין המימון של הספק למימון של הלקוח הוא הון חוזר. הכסף שנדרש לחברה כדי לממן פעילות שוטפת.

כשאתם ציינתם לפי כל מרכז רווח כמה ימי אשראי ספקים אתם אמורים לקבל, למנהל הבנק יש אומדן לגבי תוחלת הסיכון שלכם ודרך המידע הזה הוא מקבל החלטה על המימון.

כלי מימון אשראי זמן קצר מקובלים:

  • ניכיון על השקים שלכם מלקוחות

  • ניכיון על חשבוניות מאושרות לתשלום של הלקוחות שלכם כאשר אלה מגובות בהמחאת הזכויות אל הבנק

  • מסגרת חח"ד,הלוואות למימון יבוא

לעולם אל תממנו מתוך ההון החוזר רכישת ציוד השקעות כגון מכוניות, מכונות וכו כי אז חד משמעית אתם עלולים להכנס לבעיות אשראי.

לצורך מימון רכוש קבוע - בקשו הלוואות לזמן ארוך לתקופות ביינוניות נניח חמש שנים.

כמובן שהבנק ירצה מייד לבדוק בתכנית העסקית שהגשתם האם יש לכם יכולת לממן את החזרי ההלוואת מתוך תזרים המזומנים מפעילות שוטפת או בקיצור את ה ebidita שלכם.

אזהרה! אם התכנון שאתם עורכים מראה שלא ניתן מתוך ה ebidita לממן את רכישת ציוד ההשקעה - בקשת האשראי שלכם תיפסל!

אם זה המצב - עצרו את התכנון בשלב זה ובדקו מהו שיעור ההון העצמי שאתם מחוייבים להזרים לחברה לצרכי מימון הציוד על מנת שהebidita תראה הגיונית.

זכרו הבנק מודד גם מהו המנוף הפיננסי הקיים במודל. אז הקדימו את הבנק ותתכננו מבנה אשראי הגיוני ז"ק ו ז"א כדי שלא תתפסו בעיני הבנק כעסק מסוכן מבחינת מבנה הוני.

בברכה

אילן גדריך-כלכלן-MBA www.for-business.co.il

ilangadrich1@gmail.com

052-2443515

  • White Facebook Icon
  • White Instagram Icon
  • White TripAdvisor Icon
  • White Yelp Icon

Success! Message received.

תיאום שיחת יעוץ עם אילן גדריך

יצירת קשר

טלפון / וואטסאפ

דוא"ל:

כתובת המשרד

רחוב אלתרמן 16 תל אביב

bottom of page