top of page

סודות המו"מ העסקי של החברה מול הנהלת הבנק


הרצאה מס1 . בנושא עריכת תכניות עסקיות לצורך מו"מ אל מול הבנקים כולנו בעלי ידע כזה או אחר בנושא התכנית העסקית שהיא מסמך תכנוני חובה לכל עסק בסדרת הפוסטים הבאים: אסביר לכם מנכלים רו"ח ומנהלי הכספים איך הבנקים מנתחים תכוניות עסקיות לצורך מתן אשראי נא לעקוב. בכל פוסט נושא אחד! הון חוזר נדרש: שהנהלת הבנק העסקי מקבלת חישוב הון חוזר נדרש,מה היא בודקת? ראשית תוחלת הסיכון של העסק, נגזרת מהענף בו הוא פועל והשוק. ז"א לקוחות משוק יציב וחזק לעסק שלנו,בפיזור גבוה של כמות לקוחות אך בימי אשראי לקוח קצר מקטינים את תוחלת הסיכון הבנקאי.

אתם תציגו כל לקוח כמרכז רווח עצמאי הכולל את ימי אשראי הלקוח שהוא מקבל(השפעה תזרימית) מהו המרווח הגולמי שלנו ממנו(השפעה על הרווחיות) לעסק קיים הציגו דוח גיול לקוחות(שהבנק יגבש דעה חיובית על הסיכון שאנו לוקחים על העסק שלנו. בדומה הגישו דוח אשראי ספקים שוב לפי פיזור נאות של ספקים אשראי ספק נרחב ככל האפשר ומהו המלאי הבסיסי שהעסק חייב להחזיק. מתוך דוחות אלה המגובים בדוחות כספיים קודמים של החברה. תדעו אתם וידע הבנק לחשב את ההון החוזק הנדרש במדויק לעסק,את תוחלת הסיכון והרווח שהעסק בעצם מעביר לבנק כי הבנק יתבקש לממן את ההון החוזר.הציגו מדי חודש לבנק דוח גיול חייבים ודוח גיול ספקים.(לשקט הנפשי של הבנק). להורדת המדריך המקיף ל "חיי הזוגיות של החברה מול הנהלת הבנק

הקלידו על הקישור המצ"ב

עורך אילן גדריך כלכלן MBA www.for-business.co.il ilangadrich@gmail.com 052-2443515

  • White Facebook Icon
  • White Instagram Icon
  • White TripAdvisor Icon
  • White Yelp Icon

Success! Message received.

תיאום שיחת יעוץ עם אילן גדריך

יצירת קשר

טלפון / וואטסאפ

דוא"ל:

כתובת המשרד

רחוב אלתרמן 16 תל אביב

bottom of page