top of page

"פערי ההכנסות הקיצוניים בין העשריונים בישראל"

הפערים בהכנסות בין שני העשירונים לעשיריון התחתון ע"פ ה OECD

בישראל מחזיק העשיריון הראשון,ביותר מרבע כלל ההכנסות בישראל - 26.3% וכאשר מחשבים גם את העשירון התשיעי מגיעים לכמעט מחצית מההכנסות - 42.2%.

האם המסר ברור בחלוקה עם קורלציה ברורה של בין הון שלטון!

העשירון התחתון בישראל מחזיק אך ורק ב-2% מכלל ההכנסות בישראל.

בסלובניה - העשירון העליון מרוויח 20% מכלל ההכנסות ובצ'ילה זה נושק ל-40%. במדינות סקנדינביה העשירון התחתון מרוויח כ-4% מכלל ההכנסות ובארה"ב .

אי-השוויון בישראל הוא מהגבוהים במערב אך כיצד ההכנסות מתחלקות? העשירון העליון, העשירון התחתון הוא העני ביותר באופן יחסי עם 1.6% מכלל ההכנסות.

שלא תטעו בישראל אוכלוסיית העניים הולכת וגדלה וזאת על חשבון חזירות חסרת תקדים בעשירונים העליונים. אל תצפו שאזרח רעב, ישתוק לנצח!

האם אתם רוצים להסתובב עם שומרי ראש חמושים 24 שעות ביממה. יגיע הרגע שהאוכלוסייה המוחלשת והמופלת לרעה. תגיד אין לי יותר מה להפסיד.

טוב אז הביטחון היחסי הטוב של הסתובבות בלילה ברחובות ת"א, תהייה נחלת ההיסטוריה

ברכה

אילן גדריך-כלכלן MBA

  • White Facebook Icon
  • White Instagram Icon
  • White TripAdvisor Icon
  • White Yelp Icon

Success! Message received.

תיאום שיחת יעוץ עם אילן גדריך

יצירת קשר

טלפון / וואטסאפ

דוא"ל:

כתובת המשרד

רחוב אלתרמן 16 תל אביב

bottom of page