top of page

מדוע הבנק העסקי שלכם מזלזל בכם?

למה הבנק העסקי שלכם לא מתייחס אלכם ברצינות?

זה מרגיז נכון...הבנק שלך לא מתייחס אליך ובעברית עממית "לא סופר אותך אבל למה???

1 כן פתחת פעם חשבון לעסק בתחילתו, אצל סתם פקידה זוטרה, במחלקה העסקית, בסניף השכונתי.

כששאלת, מה גובה המסגרת שאני אקבל קבלת את התשובה המטומטמת הרגילה..תתחיל לעבוד ונראה...

שאלת לאיזה הלוואה אני זכאי לצורך הקמת תשתית העסק...."תתחיל לעבוד ונראה"?

לגבי הביטחונות שנדרשת..אותה תת פקידה ,במחלקה העסקית בסניף השכונתי ענתה מבלי להניד עפעף..100 אחוז ביטחונות ₪ מול ₪ אשראי????

סליחה!!! אל תאשים את איש מלבד עצמך ואל תעלב

ראשית ידידי:

1 ממתי פותחים חשבון עסקי בסניף שכונתי שמתמחה אך ורק במשקי בית?

2 הגעת כמו "חאפר ",לא מוכן בלשון ההמעטה ופגשת את האדם בעל הכישורים הנמוכים ביותר להבין את העסק שלך..מה פתאום פקידה..היכן המנהלת או המנהל.

מדוע אתה פונה לסניף שכונתי??..בו ונניח שאתה משבץ מנהלים בבנק

האם תבזבז מנהל סניף עסקי פרופר,כלכלן בעל תואר שני,שבנוסף להשכלתו ,הבנק השקיע בו שנתיים להגיע לרמה של מקבל החלטות באשראי...האם תשבץ אותו בסניף שכונתי??..הרי זהו בזבוז משאב מטעם הבנק.

3 זאת שוב אשמתך..אם פנית לסניף השכונתי..נכשלת מראש כפי שכבר ברור לך

מה הם מבינים בייצור יבוא יצוא ,תכניות עסקיות,דוחות כספיים וכד

4 כבר קבעת פגישה מול מקבל החלטות בכיר בעסקים רק שכחת!!!

לא הכנת שעורי בית(מה זאת מחלה שאתה סוחב מבית הספר היסודי?).

המנהל\ת מקציב לך 45 דקות לפגישה פרונטאלית.

בו הוא מצפה לאחר שהועברה אליו התכנית העסקית של העסק שלך ובתוכה ניתוחים כלכלים, צרכי אשראי מובנים והצעת ביטחונות.

ובמה אתה מצוייד..בסיפורים.....פספסת בגדול

5 מנהל הסניף העסקי שלך מצפה ממך להגיש קדם הפגישה,תכנית עסקית מפורטת

שבין השאר תכלול את: מה אתה מייצר או משווק

האם אתה מיבא חו"ג או מיצא..תנאי תשלום ואופן התשלום(כרטיסי אשראי,העברות,שקים.

מהם אמצעי הייצור שלך,מהו כ,א אותו אתה מעסיק.....

הוא מנסה לנתח את התכנית מולך והמלווה העסקי שלך

לאיזה אשראי תזדקק לפיתוח העסק,לאיזה מסגרת אשראי אתה נזקק בהווה ובעתיד הקרוב למימון ההון החוזר שלך? ועוד

וכמובן דוחות צפי: רוח והפסד,מאזן,תזרים מזומנים חשבונאי,ניתוח נקדת האיזון,ניתוחי רגישויות כלכליים.

ובצד החשבונאי:

דוחות כספיים של החברה שלך וכן של החברות הקשורות אליך.

זהו ידידי:

כעת ניתן להיכנס לפגישה עסקית,כאשר הצד השני קרי הבנק מעריך ומבין אותך הרבה יותר טוב

רצוי שהמלווה העסקי שלך בפגישה,יהייה ברמה גבוהה,

מכיוון שזהו חלק מ"הריספקט" שירחשו כלפיך וכלפי התכנית העסקית שהצגת.

ולכן מבלי להיות אובייקטיבי אך מתוך 28 שנות ניסיון,אתם מוזמנים ליצור עימי קשר

אילן גדריך-כלכלן MBA

www.for-business.co.il

ilangadrich1@gmail.com

052-2443515

  • White Facebook Icon
  • White Instagram Icon
  • White TripAdvisor Icon
  • White Yelp Icon

Success! Message received.

תיאום שיחת יעוץ עם אילן גדריך

יצירת קשר

טלפון / וואטסאפ

דוא"ל:

כתובת המשרד

רחוב אלתרמן 16 תל אביב

bottom of page