top of page

קורונה - אסטרטגיות למימון

בעלי עסקים בינוניים וקטנים?

הבנתם שלא תקבלו כל מענק מתקבל על הדעת.

אתם בלחץ ובצדק סל התמיכה מגוחך!


ראשית, בדקו היטב את פעילות העסק שלכם קדם המשבר:

האם הוא רווחי? האם הוא יציב? האם יש לו שווקים רווחיים?

האם הוא ממונף בצורה קריטית? האם בוצע ניתוח אפיקי מכירות לפי מרכזי רווח?


הבדיקות הללו נעשות דרך תכנית עסקית כלכלית שקשורה לאסטרטגיה העסקית של החברה.

אם התשובה היא כן, עד לפני חודשיים היה זה עסק יציב חזק ובועט, ולכן הסיכוי של החברה לחזור ולהתייצב, גדול יחסית.

הפתרונות הטקטיים שיש לגשת אליהם:

1. הלוואות בערבות מדינה למימון הון חוזר, בד"כ עד 500 אלף ₪, בבטחונות מופחתים (ערבות מדינה).


2. פנייה מסודרת למערכת הבנקאית לקבלת אשראי מתאים ומתוכנן שיסייע לחברה לצלוח את המשבר.


3. חיפוש אחר אפיקי מימון נוספים, כמו קרנות פילנתרופיות (כגון קרן עוגן, קרן שמש ועוד).


מכנה משותף אחד יש לכולם, קרן, בנק או משקיע: כולם יצפו לתכנית עסקית מימונית, המשלבת תכנית יציאה מהמשבר העסקי שהחברה מצויה בה.

בנה מספר סימולציות, הכוללות בקשות להלוואות בערבות מדינה והגדלת אשראי בנקאי.

מכאן, שאם לעסק שלך איתנות פיננסית מראש, עוד לפני המשבר, טקטיקת הישרדות היא צעד חיוני, הכוללת פיטורין, חל"ת, צמצומים בהוצאות קבועות ובניית אסטרטגיית יציאה בכמה תרחישים. את כל אלה נציג לבנק. טקטית תידרש עזרה בהלוואות ואשראים, בנוסף להלוואות הקרן בערבות מדינה. לשם כך יש גם הלוואת קרן בנק הפועלים שלא בערבות מדינה.

הבנק שומר על פרופיל נמוך אבל אל תהססו להגיש תכנית עסקית גם לקרן פועלים לעסקים.


לסיכום:

בדק בית עסקי קדם המשבר בשלב ראשון

אסטרטגיית חירום, כולל תכנית יציאה המלווה בהלוואות קרנות לעזרה בהלוואות להון חוזר.

חשוב מאד!!! לבצע בדיקות מקדימות לפני בקשות הלוואה שיעמיסו הון זר.

  • White Facebook Icon
  • White Instagram Icon
  • White TripAdvisor Icon
  • White Yelp Icon

Success! Message received.

תיאום שיחת יעוץ עם אילן גדריך

יצירת קשר

טלפון / וואטסאפ

דוא"ל:

כתובת המשרד

רחוב אלתרמן 16 תל אביב

bottom of page