top of page

חוק המזומנים הדרקוני בישראל

"חוק המזומנים" וכיצד הוא אמור לפגוע קשות בציבור העסקים והאוכלוסיות" המוחלשות

חוק המזומנים נכנס לתוקפו ב 1 לינואר 2019 .

זהו חוק דרקוני, שבה כביכול לצמצם את ההון השחור בישראל.

אלה שההון השחור הגדול בישראל ,אינו מצוי בידי העסקים הקטנים, אלה בידי עברייני מס כבדים כגון מלביני הון ,עסקאות פשע, עסקאות סמים וכד.

החוק מגדיר תשלום לעסק יעמוד על 11 א ₪ בלבד או 10 אחוזים מהעסקה

הנמוך מבניהם.

החוק לטעמי יפגע קשות בעשרות אלפי עסקים קטנים ואוכלוסיות מוחלשות.

ולכן אני מגדיר אותו כחוק דרקוני ומטומטם.

לדוגמה, בעל עסק למזון נניח מינימרקט שמקבל 50 אחוז מתקבוליו למשל במזומן.

ורוצה לרכוש מקרר לעסק ב25 א ש"ח.

ראשית הבנקים סגרו את מרבית הקופות שלהם בסניפים ,אך לא הורידו כמובן עמלות בהתאם.

היכן יפקידו בעלי עסקים כמהו את תקבולי המזומן שלהם?

שנית ממתי רשות המיסים מעבירה את האחריות מגובה הכספים המוכר למשלם הרוכש.

הסכום שניתן לשם במזומן הוא נמוך ומגוחך.

בנוסף מה יעשו אוכלוסיות מוחלשות??

בעלי חשבונות מוגבלים, פושטי רגל, אנשים שיש להם עיקול או שניים בחשבון הבנק,הם אבודים.

הם תלויים לחלוטין בהחלטת גוף ,שבעצמו הרגולטור כשל ראו מקרה פישמן דנקנר ועוד.

קשר השתיקה של הרגולטור וועדת הכספים והאוצר היא בגדר מחשידה

אותם גופים הבנקים יהפכו כעת לרגולטור בעצמם.

ז"א עליך לשלם משכורות כספים לספקים מזונות וכו' ברצונם יאפשרו לך

ובוודאי ישתמשו בכח הרגולטורי שנפל בחלקם ויכולים לא להסכים

נניח שהם מחליטים שהם דורשים חיזוק ביטחונות נזילים למסגרת

מי בדיוק מפקח עליהם?

כיצד ישלמו אנשים שיש להם חשבון מוגבל,בעלי עיקולים בחשבון וכד

מסקנה:

הבנקים שבחלקם מושחתים ,ישתמשו לרעה בכח שהחוק המטופש מעניק להם.

אוכלוסיות מוחלשות ובעלי עסקים קטנים ובינונים ,שהיו עד היום אזרחים

משלמי מיסים ושומרי חוק, יהפכו בעל כורחם לעברייני מס!!

והקנסות אמורים להגיע עד 30 אחוזים.

כן רשות המיסים אתם דוחקים אוכלוסיות מוחלשות וישרות לקיר דרך חקיקה מטופשת ורעה.

אתם הופכים בעל כורחם עשרות אלפי בעלי עסקים לעברייני מס.

שלא לדבר על אוכלוסיית הקשישים שהורגלו לחסוך במזומנים.

?אז כן זה חוק רע מאוד ולא סביר אז מה עושים

פתחו מספר חשבונות בנק על שמכם ואל תתנהלו דרך בנק אחד.

נכון: זה מייקר את עלות הנהלת החשבונות אבל אין בריירה.חשבון עסקי ופרטי יתנהלו בבנקים שונים!

חשבון נפרד לבעל לאשה לילדים וכו

אלו אמצעי הזהירות מפני השלכות החוק והרגולטור החדש שנקבע לכם

"הבנק"

בברכה

אילן גדריך

כלכלן -MBA www.for-business.co.il 052-2443515 www.for-business.co.il

  • White Facebook Icon
  • White Instagram Icon
  • White TripAdvisor Icon
  • White Yelp Icon

Success! Message received.

תיאום שיחת יעוץ עם אילן גדריך

יצירת קשר

טלפון / וואטסאפ

דוא"ל:

כתובת המשרד

רחוב אלתרמן 16 תל אביב

bottom of page