top of page

"הפסיכולוגייה הבנקאית"


כאשר אני ככלכלן , עורך לחברה קיימת או חברה בהתרחבות עסקית,תכנית עסקית למו"מ אל מול הבנקים,

מעבר לכל הפרטים הכלכליים המימונים כגון: תכנית עסקית, דוחות כספיים ודוחות בנקאים

תמחור,תזרים,מאזנים,רווח והפסד וכו....

?עד כאן דברנו על כלכלה,מימון,בנקים וחשבונאות..האם סיימנו

.בוודאי שלא

כפוף לעובדה שהנהלת הבנק מכירה את היזמים ,או בעלי העסק,מכירה את אמינותו ויכולתו של .היועץ הכלכלי

.בסופו של הליך,יש כאן הליך של פסיכולוגיה נטו

:הכיצד

צד א היועץ הכלכלי והלקוח נניח מפעל בהתהוות ,מציגים בקשת אשראי.

!אבל דרך שאלות סגורות, לעולם לא שאלות פתוחות.

ז"א כשאני מבקש 2 מיליון ש"ח מסגרות הון חוזר(חח"ד מימון יבוא וכו) הלוואה נוספת של 6 מיליון ₪ ל60 חודש למימון ציוד השקעה

.מסגרת ערבויות פורמאליות של 1 מיליון שח

בעל החברה מתחייב על. השקעה בהון עצמי של 1.5 מיליון ש"ח

:מכאן ש

,הנהלת הבנק והרפרנטים באשראי מתמודדים עם השאלה הסגורה

כמה אשראי לתת ובאיזה הרכב:ז"א ביקשתי 8 מיליון ₪ באשראי כספי ו 1 מיליון ₪ .כמסגרת ערבויות.

מבחינה פסיכולוגית ,מקבל ההחלטות ינוע סביב המספרים שהצגתי כשאלה סגורה דרך תכנית עסקית

.

:למשל

הוא לא יחשוב בכיוון של 300 א ₪ מסגרת אשראי, הלוואה של 400 א ₪ ומסגרת ערבויות של 150 א ₪

.הוא שבוי בתוך קונספציה של שאלה סגורה

.כאן חברים מתחברת הכלכלה הבנקאות והפסיכולוגיה הכלכלית בנקאית.לכן לעולם אל תשאלו בהנהלת הבנק כמה תתנו לי..שזו שאלה פתוחה וטיפשית

אלה זה מה שאני זקוק ומבקש מכם כנגד היתכנות התוכנית העסקית

.על מנת שאצליח להקים או להרחיב את העסק כך שהמו"מ ינוע סביב המספרים שהוצגו בתחזיות התכנית העסקית

בעל חברה:קבל ממני את המדריך השלם והאולטימטיבי

להתנהלות נכונה של "החברה שלך אל מול הבנקים" הקש על הלינק המצ"ב והמדריך אצלך

https://www.for-business.co.il/freeguide

גדריך אילן-כלכלן MBA

www.for-busines.co.il

ilanngadrich@gmail.com

052-2443515

  • White Facebook Icon
  • White Instagram Icon
  • White TripAdvisor Icon
  • White Yelp Icon

Success! Message received.

תיאום שיחת יעוץ עם אילן גדריך

יצירת קשר

טלפון / וואטסאפ

דוא"ל:

כתובת המשרד

רחוב אלתרמן 16 תל אביב

bottom of page