top of page

"תכנון ביטחונות,מתוך הפעילות העסקית השוטפת"

תכנון ביטחונות מתוך הפעילות העסקית השוטפת

כחלק מכל תוכנית עסקית לצרכי מימון בנקאי, נדרש היועץ העסקי מעבר לחיזוי הדוחות הפיננסים להידרש לנושא תכנון האשראי והביטחונות. ע"ב הנתונים התזרימים כגון תנאי תשלום לקוחות (כמות ימי האשראי הממוצעת ללקוחות) ועל בסיס חיזוי המחזור העסקי וגידולו. יוצג כחלק מפלטי התוכנית העסקית גם המאזן הצפוי של העסק.

מתוך המאזן יכול בעל העסק, באמצעות ייעוץ עסקי לעסקים קטנים ובינוניים, לבדוק איך בנוי מבנה החייבים במאזן הצפוי של החברה: לדוגמא: סה"כ החייבים במאזן נכון לנקודת זמן כלשהו צפוי להיות 600 אלף ₪.

ע"ס הכרות עם סוג העסק וסוג אמצעי התשלום המקובלים למשל,

נחשב ונמצא שצפי ההתפלגות הנו: 50 אחוז מהחייבים הן מכירות בכרטיסי אשראי-שהן 300 א ₪ 30 אחוז מתוך החייבים הם שקים דחויים (סחירים) קרי 180 אלף ₪ 20 אחוז מתוך החייבים-חשבונות פתוחים שהם 120 אלף.

ובכן: במו"מ מול הבנק המסתמך על התוכנית העסקית: ניתן להציע כביטחונות (לצורך גיוס אשראי) 1 שעבוד כרטיסי אשראי (שוברים מלקוחות) בסכום של 300 אלף ₪, שהבנק יכול להעריכם כביטחונות לפי מקדם ביטחון של בין 90 ל100 אחוז כלומר בין 270 אלף ₪ ל300 אלף ₪ שווי ביטחונות. 2 שעבוד שקים דחויים (סחירים) מלקוחות שאותם סביר שהבנק יקבל ב 75 אחוז משווים כלומר בסכום של 135 אלף ₪.

כלומר מבלי להציע בטחונות נזילים ואו שעבודים של נכסים (רכבים ציוד,קרקע) נעריך תיק בטחונות של 135+275=410 אלף ₪ לפחות!

אז בפעם הבאה שאתם מגיעים למו"מ מול הנהלת הבנק לגבי תיק הביטחונות האשראי שלכם לעסק החדש שימו דגש על תכנון נכון של צפי האשראי והביטחונות.

רצוי ומחוייב במציאות לנהל מו"מ מול הבנק יחד עם יועץ עסקי מומחה בעריכת תוכניות עסקיות ונהול מו"מ מול הבנקים

  • White Facebook Icon
  • White Instagram Icon
  • White TripAdvisor Icon
  • White Yelp Icon

Success! Message received.

תיאום שיחת יעוץ עם אילן גדריך

יצירת קשר

טלפון / וואטסאפ

דוא"ל:

כתובת המשרד

רחוב אלתרמן 16 תל אביב

bottom of page