top of page

"מקצועיות עסקית מול הנהלות הבנקים"

מקצועיות עסקית מול הבנקים

הבנק נתפס בעיני מנהלי עסקים כגוף חזק ומאיים אשר יכול באחת לגרום לקריסת העסק .כיועץ עסקי בהווה ומנהל סניף בנק לשעבר אנסה לתת מספר עצות מועילות בנושא .

תוכנית עסקית: מסמך מרכזי שיש להכינו לפני הקמת העסק ואו לפני ביצוע תוכנית השקעה מהותית בעסק. התוכנית תגדיר את ההשקעות השונות שיבוצעו את צפי המכירות, רווחיות, תזרים מזומנים, ניתוחים פיננסים חשובים שיגדירו בעבור היזם ובעבור הבנק גם את תכנון צרכי האשראי של העסק במבנה הנכון. הלוואות, מסגרות אשראי, ערבויות וכן את מבנה הביטחונות המוצע לבנק. השימוש בתוכנית העסקית חשוב מאוד לצורך ביצוע תכנון עסקי וכן לפרזנטציה מול הבנק.

שקיפות העסק מול הבנק: מומלץ להעביר דיווחים שוטפים בכתב בגין הפעילות העסקית דיווח כזה יכלול כמובן צפי על תזרים מזומנים וכן אינפורמציה משלימה על הפעילות העסקית השוטפת. שקיפות עסקית של מנהלי העסק תעלה את רמת האמון של הבנק בעסק ומכאן יכולת ורצון הבנק לקחת סיכונים עסקיים.

שקיפות מצד הבנק: לקוחות עסקיים רבים נתקלים בחוסר שקיפות כשהם פונים אל הבנקים ע"מ להבין איזה ביטחונות שועבדו בעבור אילו אשראים. תופעה זו מוכרת כשברצונכם לשחרר ביטחונות ואו לשנות אשראים והבנק מסרב בתואנה כי בטחונות מסוימים מגבים אשראים נוספים וכו

רצוי מאוד בהתקשרות מול הבנק להגדיר בכתב מהם הביטחונות הספציפים ואילו אשראים מגבים ביטחונות אלו.

כמו כן רצוי להגדיר בכתב מהו גובה ה"סולו" שלכם כלומר מהו גובה האשראי הניתן לכם כנגד ערבות אישית ללא צורך בביטחונות.

פיזור סיכונים: מומלץ כי חלק מהפעילות העסקית תועבר דרך בנק נוסף מכמה טעמים מובנים כפי שהסתמכות על ספק בודד עלולה לסכן את העסק על ידי יצירה של תלות מוחלטת מולו כך גם ההתקשרות מול בנק עסקי אחד. שינויי מדיניות הבנק כלפי העסק עלול ליצור מצב שבו העסק ימצא עצמו במצוקה של צורך דחוף בפתיחת חשבון נוסף וקבלת אשראים מבנק חדש, שכלל לא מכיר את העסק.

בחירת הבנק המתאים לעסק חשיבות לא פחותה יש לייחס למקצועית ואמינות של הבנקאי. כבעל עסק רצוי לבחור את הסניף המתאים הכולל מחלקה עסקית מקצועית ומפותחת . מנהל סניף בעל אורינטציה עסקית ובעל סמכויות גבוהות במתן אשראי בנקאי וכן כדי לברר אצל לקוחות נוספים ולקבל המלצות לגבי שביעות רצון

  • White Facebook Icon
  • White Instagram Icon
  • White TripAdvisor Icon
  • White Yelp Icon

Success! Message received.

תיאום שיחת יעוץ עם אילן גדריך

יצירת קשר

טלפון / וואטסאפ

דוא"ל:

כתובת המשרד

רחוב אלתרמן 16 תל אביב

bottom of page