top of page

"מדיניות מוניטארית והשפעתה על החברה שלך"

מדיניות מוניטרית,מהי?...ואיך זה משפיע על העסק שלך

כשאנו שואלים את עצמנו מהו תפקידו העיקרי של בנק ישראל

נענה שתפקידו הינו ניהול המדיניות המוניטרית של המשק

מהם הכלים והיעדים של בנק ישראל.

1 מדיניות מוניטרית הינה בעצם קביעת שער הריבית הבסיסית במשק ,מצד אחד ריבית גבוהה במיוחד שהינה אקט אנטי אינפלציוני ,מכיוון שבאם הריבית במשק תהייה גבוהה,

אזי גם הריבית הבנקאית תהייה גבוהה ולכן משקי הבית ימנעו מלקיחת הלוואות גבוהות,

לצורך רכישת מוצרי צריכה.

מאידך,קביעת ריבית גבוה מדי ע"י בנק ישראל,

תגרום לכך יקטנו ומכאן לא סביר שתהליך האצת עליית המחירים,דהיינו אינפלציה יתרחש.

2 זה נפלא למנוע ע"י מדיניות מוניטרית מרסנת ,עליית ביקושים,אך מהם ההשפעות בצד העסקי?

כלומר כיצד מדיניות מוניטרית מרסנת ,תשפיע על הגידול של יכולת הייצור של המשק כולו?

ובכן בדיוק בכיוון ההפוך,ריבית גבוהה במשק תוריד את הכדאיות של פתיחת מפעלים ועסקים חדשים,כי הרי הללו זקוקים לאשראי מעבר להון ה עצמי שלהם,על מנת להקים עסקים חדשים שהללו בעצם יגדילו את יכולת הייצור של המשק כולו.

ז"א ריבית גבוהה במשק פוגעת בצמיחת המשק.

היינו בעצם רוצים לפצל את הריבית לשני מגזרים:

ריבית נמוכה למגזר העסקי..ע"מ שזה יעודד הקמת מפעלים ועסקים חדשים שיגדילו את יכולת הייצור של המשק.

ריבית גבוהה יותר למגזר הפרטי ע"מ שזה לא יצרוך הלוואות רבות בשפע לרכישת מוצרי צריכה.

לסיכום:

זה כמעט בלתי אפשרי ונכון להיום ריבית בנק ישראל היא אפסית ועומדת על 0.1 אחוזים לשנה נומינאלית.

רגע אתם אומרים לעצמכם...לא הבנו?

אם ריבית בנק ישראל היא 0.1 אחוזים..אז למה כשאנו לווים מהבנקים אנו משלמים 7 אחוזים 9 אחוזים..ללא כל פרופורציה,לריבית בנק ישראל?

התשובה: כי הבנקים המסחרים מתנהגים כקרטל ואין מעליהם שוט וגם לא קיימת תחרות אמיתית במשק המונופוליסטי בבנקאות הישראלית.

מה שנותן לבנקים רווחים של מיליארדים על חשבונכם.

אני ממליץ לכם בעלי העסקים ליצור עימי קשר,באם אתם מרגישים צורך בבדיקה של מקצוען את תנאי ההתקשרות שלכם מול המערכת הבנקאית.

אילן גדריך- כלכלן MBA

Ilangadrich1@gmail.com

www.ilangadrich.,com 052-2443515

  • White Facebook Icon
  • White Instagram Icon
  • White TripAdvisor Icon
  • White Yelp Icon

Success! Message received.

תיאום שיחת יעוץ עם אילן גדריך

יצירת קשר

טלפון / וואטסאפ

דוא"ל:

כתובת המשרד

רחוב אלתרמן 16 תל אביב

bottom of page