top of page

"חשיבות קבלת ,מכתב כוונות מאת הבנק העסקי"

חשיבות מכתב כוונות מהבנקים

הצעה חשובה לבעלי עסקים בהווה ובעתיד!

דרישת "מכתב כוונות מאת הבנק העסקי".

שמתם לב שבמו"מ מול בנקים, שאתם מנסים לסגור תנאי התקשרות...הכל בעל פה..הבנק לא מוציא שום מסמך! למה לא???

כשאתם רוכשים דירה, רכב, מכשיר חשמלי, עסקה מול עו"ד וכוכולם מוציאים הצעה מפורטת בכתב, מלבד הבנק הגיוני?

אבל כשזה הפוך? קבלתם הלוואה , פתחתם חשבון בנק, שיעבדת משהו.. מחתימים אתכם על מגילת העצמאות שנוסחה ע"י משפטני הבנק. וכשזה יגיע לסכסוך עסקי ביינכם וביין הבנק זו מילה שלכם על התחייבות בע"פ של הבנק מולכם. אל מול מכתב עו"ד מטעם הבנק שלו מצורפים ערימה של התחייבויות בכתב שעליהם החתימו אתכם...

שטרות משכון ושעבודים שעליהם חתמתם!

למי יאמין בית המשפט להתחייבות שלכם וחתימה על מסמכים בכתב או להבטחות בע"פ של הבנקים חתומות על הקרח?

רבותי קבלו עצה של יועץ עסקי כלכלי מומחה שעובד ומייצג כל הזמן לקוחות עסקיים מול הבנקים..וגם מנהל סניף בנק עסקי בעברו

מהיום:

הבטיחו לכם הרים וגבהות בבנקים???

תדרשו מכתב כוונות!!!

במכתב יפורטו תנאי ההתקשרות המלאים שהוצעו לכם:

גובה המסגרות באשראי ריביות,עמלות ,ריבית חריגה תנאי ההלוואות,ריביות עמלות הקמה תנאי ועמלות יבוא לסוגיו מסגרות ערבויות פיננסיות ופורמאליות להן העסק נדרש. מהן העמלות המדויקות של הערבויות הבנקאיות.

אילו ביטחונות ספציפים אתם נדרשים לשעבד מול איזה אשראי כגון שעבוד נכס,שעבודי ניירות ערך ותוכניות חיסכון..

שווי השקים שלכם למשמרת כביטחונות לבנק ערבויות אישיות.

ולסיום: כמה שווה ה "סולו שלכם לבנק?"

ובעברית בכמה כסך הבנק מעריך את שווי הערבות האישית שלכם כבטחונות?( ז"א אשראי פתוח ללא בטחונות).

תמיד ינסה הבנק להתחמק מלתת לכם מכתב כוונות בטענות שונות כגון:

אין דבר כזה? זה מסובך וצריך אישורים של המחלקה המשפטית בבנק וכד

....אז שלא יעבדו עלכם... כפי שהם דורשים שתחתמו בכתב ותתחייבו על אלף ואחד מסמכים...שאני מציע לכם לקרוא אותם פעם אחת ואז תחוויר מחרדה.

....בקצרה המסמכים אומרים שאם מאיזה שהיא סיבה מתעורר בבנק ספק בקשר אליכם או לעסק שלכם הוא ראשי לדרוש את החוב שלכם לאלתר!

רבותי היקרים תפנימו,

מבצעים התקשרות או משנים תנאי התקשרות מול הנהלות בנקים. תרשמו לעצמכם בזמן הפגישה תרשומת,תשתדלו לא להופיע לפגישה לבד אלה מלווים בצד ג שלא קשור מולכם בקשרים משפחתיים או יחסי עובד מעביד

למה?...ביום סגריר בדיון בבית משפט , צד ג יוכל לחתום על תצהיר מטעם ההגנה על מה שסוכם ביינכם וביין הבנק

ולסיכום: תדרשו מכתב כוונות על תנאי התקשרות העסקיים ביינכם וביין הבנקים! זה מחייב את הבנק משפטית!

לא יעלה על הדעת שרק צד אחד בעסקה יתחייב באין סוף מסמכים משפטיים בחתימתו וצד שני ימשיך לחיות בעולם שכולו טוב. ברצונו יכבד את התנאים וברצונו יסביר לכם שלא הבנתם את מה שנאמר בע"פ.

  • White Facebook Icon
  • White Instagram Icon
  • White TripAdvisor Icon
  • White Yelp Icon

Success! Message received.

תיאום שיחת יעוץ עם אילן גדריך

יצירת קשר

טלפון / וואטסאפ

דוא"ל:

כתובת המשרד

רחוב אלתרמן 16 תל אביב

bottom of page