top of page

"הצו ששינה את המצב"

מתוך מעריב עסקים 2006

הצו שינה את המצב

גינדי גרינברג נקרא לשירות מילואים, וחברת התוכנה הקטנה שהוא מנהל מביתו בחולון נפגעה. היועץ העסקי אילן גדריך מייעץ לו איך לבנות אמון מחודש עם הספקים והלקוחות גינדי גרינברג, בן ,40 נשוי ואב לילד בן ,7 הקים לפני שנתיים את חברת זימג, המתמחה בהתקנת מערכות בקרה למכונות. הוא עובד מביתו שבחולון, מעסיק שני עובדים קבועים ומספק שירותים לחברות בארץ ובחו"ל. לדבריו, העסק שלו מגלגל 60-50 אלף שקל בחודש. הנזק: ב27- ביולי קיבל גרינברג צו 8 ויצא למילואים לשבועיים. לפני הזימון הוא התחייב לבצע מספר פרויקטים, אחד מהם בחו"ל. הוא היה יכול לספר לאותו לקוח מחו"ל על הסיבה האמיתית לקושי לעמוד בלוח הזמנים, ואולי אפילו לזכות בסימפתיה, אבל הוא העדיף שלא לעשות כן. במקרים מסוימים עדיף לא לספר, כי זה יוצר תדמית לא טובה," הוא מסביר. זה נותן להם בחו"ל הרגשה שהכל כאן תלוי במצב הבטחוני, שאולי מחר תהיה עוד מלחמה, ושאי-אפשר לסמוך עלינו." גרינברג שכר שני קבלני משנה שיקדמו את העבודה. התשלום עבור השירותים שסיפקו, והעובדה שנאלץ לדחות פרויקטים עתידיים, פגעו בתזרים המזומנים של החברה. גרינברג מתגורר במרכז הארץ, ולכן הוא אינו זכאי לסיוע ישיר או עקיף "בגין נזקי המלחמה." היועץ: אילן גדריך, בעלי חברת הייעוץ העסקי ביזנס. האבחון: "היציאה הפתאומית למילואים יצרה פיגור בביצוע הפרויקט בחו"ל, והתוצאה היא פגיעה מיידית בתזרים המזומנים. מכיוון שמרבית רכיבי הפרויקט נרכשו כבר, והצ'קים הועברו לספקים, יש צורך בהגדלת האשראי בבנק. כתוצאה מכך יגדלו גם הוצאות המימון של העסק, ורווחיותו עלולה להישחק עוד יותר. "בנוסף לכך, התשלום עבור הפרויקט יידחה בהתאמה, ואילו שני העובדים הקבועים בעסק יקבלו משכורות בזמן, כך שצפויה הרעה נוספת בתזרים המזומנים. לכך מתווסף הנזק העקיף שנגרם לגרינברג עקב היעדרותו, והוא אובדן עבודות חדשות עתידיות." מה אפשר לעשות: .1 "להכין תוכנית מעודכנת של תזרים המזומנים בעסק, הכוללת את ההרעה בתקציב ואת הירידה והעיכוב בהכנסות. על התזרים החדש לכלול גם את הירידה הצפויה בהזמנות העתידיות בטווח הקרוב, עקב הדחייה בביצוע של פרויקטים קיימים. 2. "כדאי לבקש מהספקים לדחות את הפקדת הצ'קים שכבר הועברו לידיהם, ולהסביר כי הבקשה נובעת מהיעדרות לצורך מילואים. היתרון הוא שהאשראי שספקים נותנים לעסק אינו מחויב בדרך כלל בריבית. 3. "כדאי לפנות לבנקים עם דוח מעודכן על תזרים המזומנים של העסק, הכולל את הפיגורים באספקת המוצרים ובגביית התשלום. יש לצרף לדוח פירוט של הפרויקטים שנמצאים בביצוע, כדי ליצור שקיפות עסקית מול הבנק. "על הדוח לכלול טבלה לכל

פרויקט, כולל גודלו, החלק שבוצע, היתרה לביצוע, מועד סיום מקורי מתוכנן, הסכום שכבר נגבה עבור הפרויקט, היתרה שנותרה לגבייה לפי חודשים, התשלומים לספקים ולקבלני המשנה, ותשלומים צפויים אחרים. טבלה נוספת תשקף את מצב החברה בפועל ותכלול את העיכובים ואת הדחיות שנוצרו. "מומלץ לצרף גם צפי של דוח רווח והפסד לתקופה הקרובה, שישקף את השינוי במחזורי הפעילות הצפויים ואת תוספת הוצאות המימון (אם הבנק יגדיל את האשראי לעסק.( 4. "אחרי כל אלה, יש לבקש מהבנק להגדיל את מסגרת האשראי לזמן קצר או לביצוע נכיונות צ'קים ונכיון חשבוניות. "בנוסף לכך, אפשר לקחת הלוואה לתקופה קצרה, שתספק חמצן ותאפשר לעסק לחזור לתפקד כרגיל."

כתבת מעריב-נורית רובין

  • White Facebook Icon
  • White Instagram Icon
  • White TripAdvisor Icon
  • White Yelp Icon

Success! Message received.

תיאום שיחת יעוץ עם אילן גדריך

יצירת קשר

טלפון / וואטסאפ

דוא"ל:

כתובת המשרד

רחוב אלתרמן 16 תל אביב

bottom of page